Istoricul Școlii

        Comuna Budacu de Jos este o unitate administrativ-teritorială a judeţului Bistriţa-Năsăud fiind situată în partea sud-estică a reşedinţei de judeţ,celelalte unităţi administrativ-teritoriale învecinate fiind comunele :Cetate, Dumitriţa, Mărişelu, Şieu. Localităţile componente ale comunei Budacu de Jos sunt : Jelna, Budacu de Jos, Monariu, Simioneşti, Buduş.
        Situată intr-o mică depresiune a Podişului Transilvaniei,comuna Budacu de Jos are o suprafaţă de 6058 ha, principala preocupare a locuitorilor fiind agricultura şi creşterea animalelor. În ceea ce priveşte structura demografică a comunei, se poate spune că populaţia numără 3254 de locuitori.Ocupația principală a locuitorilor este agricultura, preponderență având creșterea animalelor. Totodată, un număr mic de locuitori sunt angajați la diferite societăți comerciale din Bistrița (Leoni, RAAL, Comelf, Rombat).
        În comuna Budacu de Jos funcționează Școala Gimnazială cu clasele 0 – VIII. Populația școlară se compune din elevi proveniți din localitățile Buduș, Monariu, Simionești și Budacu de Jos, ca urmare a desființării școlilor primare din aceste localități. Aproximativ 60% dintre elevi sunt de etnie rromă.
        În centrul localității funcționează școala cu clasele P-VIII, activitatea didactică desfășurându-se în două clădiri. Prima clădire (corpul A) funcționează din anul 1901, fiind reabilitată în anul 2003. A doua clădire (corpul B)a fost construită în anul 1940 și a fost reabilitată în anul 2008.Cele două clădiri sunt dotate cu încălzire centrală și instalații sanitare.    

        Totodată, în anul 2015 a fost dată în funcțiune și o sală de sport modernă, la standarde europene, pusă la dispoziția școlii pentru desfășurarea activităților școlare și extrașcolare.

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! Acceptă Citeste mai mult Respinge
Protecția Datelor Personale