Personalul Școlii

Profesor pentru învățământul preșcolar:
            5 educatoare titulare: 4 având grad didactic I iar 1 gradul didactic II;

Profesori învățămănt primar:
            5 cadre didactice din care 3 titulari cu grad didactic I (2), iar 2 suplinitoare cu gradul definitiv (1) respectiv debutant (1).
           1 învățător itinerant cu grad didactic I.

Profesori învățământ gimnazial:
           12 profesori din care 6 titulari cu grad didactic I (4), grad didactic II (1) și grad definitiv (1).
           1 profesor itinerat cu grad didactic definitiv.

Acest site utilizează cookies pentru o mai bună funcționare și optimizare. Vă rugăm să vă exprimați acceptul sau refuzul cu privire la acest aspect. Vă mulțumim! Acceptă Citeste mai mult Respinge
Protecția Datelor Personale